Skip to content
Published 5 stycznia 2016

Limit kwotowy przejścia podatnika z małego do dużego urzędu skarbowego to kwota 5 mln eur (po kursie średnim NBP z 31 grudnia). Jesli na koniec roku 2015 spółka wykaże obrót wyższy niż 5 mln eur w przeliczeniu na PLN, wówczas do 15 października 2016 roku ma obowiązek zawiadomić dotychczasowy US o przejściu do dużego US. Przejście następuje z dniem 1 stycznia 2017 roku.

 

Zasada jest uregulowana w ustawie o urzędach i izbach skarbowych (dz. u. z 2014 r. nr 121 poz. 1267) – art 5 ust 9b

Comments are closed.