Skip to content
Published 8 września 2015
Pytanie spółki:
Spółka jako czynny podatnik VAT zajmuje się świadczeniem usług w zakresie PR. Na rzecz swoich podwykonawców Spółka wynajmuje lokale  i następnie podnajmuje je swoim podwykonawcom.
Spółka zadała pytania:
1) czy ma obowiązek wystawiać faktury VAT
2) czy za rozliczenie mediów spółka może wystawić fakturę w momencie ostatecznego rozliczenia z dostawcą mediów?
3) czy spółka ma obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej?
4) jaką stawkę VAT przy sprzedaży ma stosować spółka – 23%. 8% czy ZW?
Ad 1)
Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, jeżeli dochodzi do sprzedaży dla innego podatnika należy wystawić fakturę VAT.

Ad 2)

Przy usługach najmu, dostawy energii elektrycznej fakturę za te czynności wystawia się nie później niż w dacie terminu płatności ustalonego z kontrahentem (strona 2 naszego opracowania dotycząca obowiązku w  VAT – przesyłam ponownie).

W związku z tym, jeżeli ustaliliście Państwo z kontrahentem termin płatności wówczas fakturę za media należy wystawić nie później niż w dniu upływu terminu płatności.

Zatem jeżeli najemca ma określony termin płatności wówczas fakturę wystawia się nie później niż z upływem tego terminu.
Ad 3) kasa fiskalna

Limit obrotu wynosi 20 tys zł (przy sprzedaży na rzecz nie-przedsiębiorców przekraczającej rocznie 20 tys zł należy zainstalować kasę fiskalną). Jednak jest zwolnienie z tego obowiązku dla najmu pod warunkiem, że wystawiane są faktury (każda transakcja musi być zafakturowana).

Podstawa prawna: Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia… kas rejestrujących, załącznik 1 pkt 26 PKWiU ex. 68.20.1 wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.Ad 4) Podatnik może zastosować stawkę VAT zgodnie z zasadami poniżej:
Stawka VAT ZW: Jeżeli wystawiamy fakturę bo świadczymy usługę najmu  tylko i wyłącznie na cele MIESZKANIOWE możemy zastosować stawkę VAT ZW (zwolnienie), pod warunkiem adnotacji na fakturze: „podstawa zwolnienia art. 43 ust pkt. 1 pkt 36- tylko na cele mieszkaniowe”.

Stawka VAT 8%: PKWiU 55 „usługi związane z zakwaterowaniem”. Najem krótkoterminowy na rzecz osoby fizycznej nie będącej podatnikiem  podlega opodatkowaniu 8%.
UWAGA w przypadku stawek ZW oraz 8 % lokal musi być mieszkalny, a podatnik musi wynajmować go na wyłącznie cele mieszkaniowe.
Stawka VAT 23%: jeżeli najem jest na rzecz osoby prowadzącej działalność gospodarczą wówczas naszym zdaniem należy wystawić fakturę VAT ze stawką podstawową 23%. Nie można skorzystać tutaj ze stawek ZW i 8%.
Należy też wziąć pod uwagę, że usługa za pośrednictwo nie jest usługą najmu-  należy zastosować stawkę podstawową 23%.

Comments are closed.