Skip to content
Published 24 lipca 2015
Sprzedaż w systemie VAT marża

a) sprzedaż na rzecz podatnika z UE (który podał swój VAT UE) – można zastosować stawkę VAT 0% (warunki jak dla WDT- czyli przed wykazaniem transakcji w deklaracji VAT należy mieć potwierdzenie – dokumenty, że doszło do wywozu takiego towaru – warunek konieczny)

W informacji podsumowującej wykazujemy WDT i podajemy nr NIP kontrahenta z UE.
Jeżeli nie mamy dokumentacji spełniającej warunki dla WDT – można opodatkować transakcję w systemie VAT marża (wykazując sprzedaż krajową oraz opodatkowując stawką 23% nadwyżkę ceny sprzedaży nad ceną nabycia) lub mozna dokonać standardowej sprzedaży z zastosowaniem stawki VAT krajowej.
Uwaga: przy sprzedaży do podatnika VAT UE, jeżeli na fakturze jest adnotacja VAT marża nie można zastosować WDT.
b) sprzedaż na rzecz niepodatnika z UE – opodatkowanie w Polsce stawką podstawową (sprzedaż w Polsce – można w systemie VAT marża)
c) sprzedaż na rzecz podatnika z kraju 3-iego – można zastosować stawkę 0% Eksport pod warunkiem, że samochód opuścił terytorium UE (potrzebny jest dokument z urzędu celnego potwierdzający wyjazd samochodu poza UE).
Jeśli nie mamy dokumentów z odprawy celnej lub samochód nie wyjedzie poza UE wówczas opodatkowanie wg stawki krajowej lub w systemie VAT marża.
d) sprzedaż na rzecz niepodatnika z kraju 3-iego – można zastosować stawkę 0% Eksport pod warunkiem, że samochód opuścił terytorium UE (potrzebny jest dokument z urzędu celnego potwierdzający wyjazd samochodu poza UE).
Jeśli nie mamy dokumentów z odprawy celnej lub samochód nie wyjedzie poza UE wówczas opodatkowanie wg stawki krajowej lub w systemie VAT marża.

3) kiedy można zastosować VAT MARŻA:

1) od podmiotu niebędącego podatnikiem VAT lub podatnikiem podatku od wartości dodanej lub

2) od podatnika VAT bądź podatnika od wartości dodanej, w sytuacji gdy towary te podlegały zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy, lub

3) od podatnika VAT, który również korzysta ze szczególnej procedury pozwalającej na opodatkowanie marży, lub

4) od podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana w systemie marży, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

 

Comments are closed.