Skip to content
Published 7 lipca 2016

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (par.8) , na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawcy są ZOBOWIĄZANI do zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok, w przypadku gdy:
– pracownicy użytkują monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
– oraz gdy potrzebę stosowania okularów wykażą wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych przez lekarza w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Wydatki poniesione przez pracodawcę na zapewnienie pracownikom okularów
(w uzasadnionych przypadkach również soczewek) stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o CIT , jako koszty pracownicze.
Bez względu na formę zapewnienia pracownikom okularów, zarówno, gdy:
– okulary zakupi pracodawca (faktura wystawiona jest na pracodawcą) i przekaże je pracownikom,
– zakupu okularów dokonają pracownicy (faktura jest wystawiona na pracownika), a pracodawca zwróci im na podstawie przedstawionych faktur poniesione wydatki

Pracodawcy przysługuje prawo uznania tych kosztów za koszt podatkowy.

Informujemy jednocześnie, że od takiego zakupu podatek VAT naliczony nie podlega odliczeniu.

Ale jeżeli w obowiązującym w firmie REGULAMINIE PRACY pracodawca postanowił, że finansuje zakup okularów do wysokości z góry określonej kwoty, koszty te nie mogą jednak przekroczyć ustalonego limitu. Proszę to sprawdzić w regulaminie.

Okulary (lub soczewki kontaktowe), które pracodawca funduje swoim pracownikom pracującym przy monitorach są również zwolnione z PIT. Dotyczy to również sytuacji, gdy sam pracownik dokonał zakupu, a pracodawca zwrócił mu pieniądze.

Również zdaniem Ministra Finansów obie wyżej opisane formy zapewnienia przez pracodawcę okularów korygujących wzrok – jako zgodne z przepisami powołanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej – uprawniają do zastosowania zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT.

Comments are closed.