Skip to content
Published 22 grudnia 2015

VAT:

możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego:

Podatek VAT z faktur zakupu dokumentujących zakup prezentów dla kontrahenta można odliczyć, o ile zakup ma związek z działalnością gospodarczą podatnika- wówczas VAT można odliczyć na zasadach ogólnych. Należy udowodnić, że obdarowanie kontrahenta prezentem ma związek z działalnością gospodarczą.

obowiązek naliczenia podatku VAT należnego:

W przypadku wydawania kontrahentom prezentów o wartości nie przekraczającej 10 zł- nie ma obowiązku naliczania VAT należnego od takich wydań. Można tez nie naliczać podatku VAT należnego od wydań do kwoty 100 zł- o ile prowadzona jest ewidencja wydań (z podaniem kwoty, kontrahenta oraz rodzaju prezentu). Prezenty o wartości przekraczającej 100 zł lub do 100 zł bez ewidencji podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT należnym.

CIT:

Prezenty dla kontrahentów nie stanowią kosztów podatkowych (dotyczy to też prezentów z logo firmy). Jeśli spółka chce zaliczyć koszty prezentów w koszty podatkowe, musi udowodnić, że nie jest to reprezentacja, tj.wydanie prezentu nie ma na celu budowania wizerunku firmy, tylko zachęcenia do zakupu produktów i usług firmy. Bezwzględnie należy spełnić warunek wynikający z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, tj wykazać, że koszt został poniesiony w celu osiągnięcia / zachowania czy zabezpieczenia źródła przychodów. Przy kontrolach podatkowych organy najczęściej uznają, że co do zasady prezenty stanowią reprezentację podatnika (tym samym wydatki na ich poniesienie nie stanowią kosztów podatkowych).

O kosztach podatkowych można mówić np. w sytuacji, kiedy wydawane są produkty firmy (z logo firmy) do masowego odbiorcy z zamiarem dotarcia do największej liczby odbiorców.

PIT:

Prezenty świąteczne wydawane pracownikom stanowią ich przychód ze stosunku pracy. Wydawane zleceniobiorcom (w tym dzieła) stanowią  przychód ze stosunku zlecenia / dzieła.

Jeśli prezenty wydawane są osobom, z którą spółka nie ma zawartej umowy (np. pracownik kontrahenta), wówczas należy wystawić PIT 8 C i wydać go tej osobie oraz złożyć w urzędzie skarbowym.

 

Comments are closed.