Skip to content
Published 14 marca 2015

Podatek od wygranej w konkursie, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ustawy o PIT, pobierany jest  z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową. Pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.
ZWOLNIENIA PODATKOWE:

Zwolnieniu podlegają:

-wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych  przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja),

-konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu,

-oraz nagrody związane są ze sprzedażą premiową.

jeśli jednorazowa wartość wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Zwolnieniu podlegają także wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych(związanych z odpłatnym połączeniem telefonicznym lub wysłaniem wiadomości SMS przy użyciu publicznej sieci telekomunikacyjnej) i loteriach fantowych, o ile jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza kwoty 2.280 zł.

Całkowitemu zwolnieniu podlegają wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe.

Płatnicy podlegają następującym obowiązkom:

  • w przypadku opodatkowania nagrody podatkiem zryczałtowanym: są zobowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy. Zryczałtowany podatek od wygranych lub nagród, nie objętych zwolnieniem, pobiera płatnik dokonujący wypłaty należności / wydania rzeczy – czyli organizator konkursu.
  • są zobowiązani do przekazania podatku na rachunek urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca po wypłacie / przekazaniu nagrody następującego po miesiącu przekazania nagrody,
  • w przypadku zastosowania zwolnienie z opodatkowania: są zobowiązani do wystawienia deklaracji PIT-8C  i dostarczenia jej podatnikowi  w terminie końca lutego roku następującego po roku, w którym przekazano nagrodę (cele informacyjne)

Powyższe zasady nie dotyczą wygranych otrzymanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ INTERNET
Ustawa PIT zwalnia od opodatkowania wygrane i nagrody o wartości nieprzekraczającej 760 zł, pod warunkiem, że zostały uzyskane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych albo ogłaszanych przez środki masowego przekazu.

W środkach masowego przekazu mieści w sobie również pojęcie Internetu, z wyłączeniem stron z ograniczonym kręgiem odbiorców (np. konkursy organizowane za pomocą poczty elektronicznej, korporacyjne – firmowe konkursy – czyli tam gdzie dostęp NIE JEST PUBLICZNY).

Konkursy organizowane na  ogólnodostępnych stronach internetowych ze swobodnym dostępem mogą korzystać ze zwolnienia w PIT.

ZASADA SKORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA:

Aby skorzystać ze zwolnienia muszą być spełnione łącznie 2 warunki: konkurs jest ogólnodostępny przez środek masowego przekazu  – Internet oraz przez ten środek przekazu organizowany. Np przedsiębiorca organizujący konkurs (przedsiębiorca nie jest środkiem masowego przekazu), nawet jeśli zamieści na stronie internetowej regulamin i warunki konkursu nie może zastosować zwolnienia.

Audyt księgowy, audyt podatkowy, doradztwo podatkowe, usługi doradcze Warszawa

Comments are closed.