Skip to content
Published 23 maja 2015

15 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe przepisy wprowadzone do ustawy o KRS.  Do art. 40 ustawy dodano  punkty 7 i 8 zgodnie z  którymi w dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się:

  • wzmiankę o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego
  • informację o dniu kończącym rok obrotowy

Informacja o dniu kończącym rok obrotowy zgłaszana jest przy wniosku o wpis do KRS. Spółki i inne podmioty wpisane do KRS przed 15 stycznia 2015 r. składają wniosek o wpis informacji o dniu kończącym rok obrotowy  z pierwszym wnioskiem o wpis wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego składanym po 15 stycznia 2015 r.

Za wpis tej informacji nie jest pobierana dodatkowa opłata. Jeżeli informacja o dniu kończącym rok obrotowy nie będzie wpisana do rejestru w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów, sąd rejestrowy dokona wpisu tej informacji z urzędu.

W związku z powyższym zmianie uległy druki: KRS-W1 – KRS-W10,  KRS-W12 – KRS-W14, KRS-W22,  KRS-Z1 – KRS-Z8, KRS-Z10,  KRSZ-12 – KRS-Z14, KRS-Z22.

Spółki jawne i partnerskie nie prowadzące ksiąg rachunkowych (limit ustawowy), składają informację o braku takiego obowiązku.

 Audyt księgowy, audyt podatkowy, doradztwo podatkowe, usługi doradcze Warszawa

Comments are closed.