Skip to content
Published 5 marca 2015
Zakup nowego środka transportu (samochód osobowy) z innego kraju członkowskiego  traktowane jest jako wewnątrzwspólnotowe nabycie (podstawa art. 9 ustawy o VAT). Zakładamy, że samochód nie będzie nabywany w systemie VAT-marża. Rejestracja samochodu odbędzie się w Polsce.

Rozliczenie podatku VAT należnego wygląda inaczej niż przy typowym nabyciu wewnątrzwspólnotowym. Należy złożyć do urzędu skarbowego deklarację VAT 23 wraz z kopią faktury od sprzedawcy.

Podatek w stawce 23 % wpłaca się bezpośrednio do urzędu skarbowego w Polsce w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego (obowiązek podatkowy uregulowany został w art. 20 ust.9 o VAT). Obowiązek podatkowy powstaje w dniu przywozu do Polski, nie później niż w dniu wystawienia faktury przez sprzedawcę.

Podsumowując ważniejsze kwestie:

1) składamy deklarację VAT 23 wraz z kopią faktury do urzędu skarbowego

2) wpłacamy w ciągu 14 dni podatek VAT od dnia powstania obowiązku podatkowego

Zapraszamy do skorzystania z usług Audyt podatkowy Warszawa

Comments are closed.