Ryczałt za używanie samochodu osobowego w firmie – zmiany PIT od 1 stycznia 2015

Ustawa z 7 listopada 2014 roku o ułatwianiu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 27 listopada 2014 r.) wprowadza zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie wprowadzenia zasad opodatkowania samochodów używanych na potrzeby prywatne pracowników.

Do tej pory nie było przepisu, który wprost regulowałby opodatkowanie używania przez pracowników samochodów firmowych na cele osobiste. W praktyce najczęściej stosowano ceny rynkowe (koszt najmu podobnego samochodu za dzień) lub stosowano przeliczenia wg tzw. kilometrówki i tak ustalano kwoty do opodatkowania.

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa wyżej wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu firmowego dla celów prywatnych ustalono wg następujących zasad:

– 250 zł miesięcznie jeśli pojemność silnika nie przekracza 1600 cm3

– 400 zł miesięcznie, jeśli pojemność silnika przekracza 1600 cm3

O verumaudyt 29 artykułów
Verum Audyt to firma audytorsko-konsultingowa zajmująca się audytem finansowym zewnętrznym, audytem wewnętrznym, audytami księgowymi i podatkowymi. www.verumaudyt.pl