Zadaniowy czas pracy

24 sierpnia 2016 verumaudyt 0

Zadaniowy czas pracy polega na  określeniu przez pracodawcę konkretnych zadań zadań, jakie pracownik ma wykonać. Pracodawca zwolniony jest z kontrolowania i ewidencjonowania czasu pracy. Powinien […]

Zasady liczenia odsetek za zwłokę

20 października 2015 verumaudyt 0

1. Odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie wpłaca się, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy […]