Skip to content
Published 9 stycznia 2015

Podwyższenie kapitału zakładowego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno-prawnych (pcc). Podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilno-prawnych stanowi wartość podwyższenia, a w przypadku np. wniesienia aportu wartość wkładów przekazanych na podwyższenie kapitału zakładowego. W przypadku wniesienia aportu, kiedy wartość wydanych udziałów za aport jest niższa od wartości aport, wówczas tę nadwyżkę wykazaną na kapitale zapasowym nie opodatkowuje się pcc.

Od podwyższenia kapitału zakładowego nalicza się podatek w wysokości 0,5% od podstawy opodatkowania. Podstawa ta ulega zmniejszeniu o koszty podwyższenia, czyli kwotę wynagrodzenia notariusza, opłaty sądowe.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą wpisu do KRS (wpis konstytutywny).

PCC wpłaca się na konto urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały wspólników.

audyty podatkowe Warszawa

Audyt księgowy, audyt podatkowy, doradztwo podatkowe, usługi doradcze Warszawa

2 komentarze

  1. abc abc

    Kto opłaca ten podatek? Wspólnicy czy spółka?

  2. Podatek za wspólników opłaca spółka, która jest płatnikiem.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.