Skip to content
Published 23 listopada 2015

Od 1 stycznia 2016 roku zmianie ulegają przepisy dotyczące korekty kosztów w podatku dochodowym od osób prawnych. Jeżeli faktura dotycząca korekty kosztów zostanie wystawiona w następnym roku podatkowym, to będzie ona mogła być ujęta na bieżąco bez potrzeby cofania się do okresu kiedy wystawiono pierwotną fakturę zakupu, o ile zdarzenie powodujące korektę wystąpiło na bieżąco, np:

  • udzielono rabatu
  • dokonano zwrotu towaru
  • dokonano zwrotu towaru w związku z reklamacją

Jednak jeśli doszło np. do błędu przy wystawieniu faktury należy cofać się do okresu, z którego pochodzi pierwotnie wystawiona faktura zakupu oraz skorygować deklarację CIT. Taka korekta często wiązała się będzie również z wnioskiem o zwrot nadpłaty podatku.

Na podstawie przepisu przejściowego, począwszy od 1 stycznia 2016 r. nowe zasady należy stosować również do korekt przychodów uzyskanych przed 1 stycznia 2016 r. oraz do korekt kosztów podatkowych poniesionych przed 1 stycznia 2016 r.

Comments are closed.