Skip to content
Published 13 listopada 2015

Spóła Z zawarła z obywatelem Czech 2 umowy o dzieło. Pierwsza umowa dotyczy wykonania dzieła, gdzie w rezultacie dojdzie do przeniesienia praw autorskich, druga umowa o dzieło nie dotyczy praw autorskich.

Analiza umowy wraz z analizą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:

1) Czech jest rezydentem polskim- podatki odprowadzane są na takich samych zasadach jak przy umowach zawieranych z polskimi podatnikami (np. przy umowie o przeniesienie praw można zastosować 50% kosztów uzyskania przychodu)

2) Czech jest nierezydentem:

a) Czech przedstawił certyfikat rezydencji (certyfikat rezydencji należy przedłożyć przed wypłata wynagrodzenia)

i) umowa o przeniesienie praw autorskich- możemy zastosować 10% podatek zgodnie z art. 12 Należności licencyjne – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Czechami

(w następnym roku podatkowym składamy do Urzędu Skarbowego IFT 1 oraz PIT 8AR)

ii) umowa o dzieło zwykła (bez przeniesienia praw autorskich)- ponieważ nie ma w umowie z Czechami działu „Praca wykonywana osobiście” lub inne korzystamy z konwencji modelowej- stosujemy art. 7 umowy, tj. Zyski przedsiębiorstw.

Czynności wynikające z umowy o dzieło nie spełniają definicji zakładu, dlatego opodatkowanie będzie w Czechach. Nie wystepuje do zapłaty podatek w Polsce.

(w następnym roku podatkowym składamy do Urzędu Skarbowego IFT 1)

b) Czech nie przedstawił certyfikatu rezydencji podatkowej- pobieramy podatek zryczałtowany w wysokości 20% – zgodnie z art 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

(w następnym roku podatkowym składamy do Urzędu Skarbowego IFT 1 oraz PIT 8AR)

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *