Ulga na kasę fiskalną- art 111 ustawy o VAT

Aby skorzystać z ulgi na kasę fiskalną należy:

1) zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o miejscu i liczbie zainstalowanych kas fiskalnych – przed fiskalizacją kasy

2) w ciągu 7 dni od fiskalizacji powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o dokonanej fiskalizacji (druki dostępne są jako załączniki do rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych)

3) fiskalizacja kasy musi odbyć się przed pierwszą sprzedażą
Z ulgi można skorzystać na bieżąco w deklaracji VAT. Jeżeli występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, należy odliczać maksymalnie 50% kwoty VAT w danej deklaracji (pozycja 52 w deklaracji VAT 7K).
Maksymalna kwota ulgi wynosi 700 zł.
Z ulgi można skorzystać przy pierwszym zakupie. Jeżeli zakupiona zostanie kolejna kasa fiskalna w innym terminie – ulga za ten zakup nie przysługuje.
O verumaudyt 29 artykułów
Verum Audyt to firma audytorsko-konsultingowa zajmująca się audytem finansowym zewnętrznym, audytem wewnętrznym, audytami księgowymi i podatkowymi. www.verumaudyt.pl