Skip to content
Published 18 września 2015

Wydatki związane z wytworzeniem strony internetowej co do zasady stanowią koszty podatkowe w dacie poniesienia. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje na zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych, w których nie wymieniono stron i domen internetowych.

Jednak z nabyciem stron internetowych często wiąże się nabycie praw autorskich. Zatem jeżeli nabycie strony internetowej następowało wraz z nabyciem praw autorskich, wówczas mamy do czynienia z autorskimi prawami majątkowymi.  Te zostały wymienione w zamkniętym katalogu wartości niematerialnych w ustawie o CIT (art. 16 b ust. 1 pkt. 3 autorskie lub pokrewne prawa majątkowe).

W przypadku nabycia praw autorskich należy rozpoznać WNIP i amortyzować w czasie. Zgodnie z art. 16 m ust. 1 pkt 1 ustawy CIT minimalny okres amortyzacji  praw autorskich wynosi 24 miesiące (2 lata, stawka 50% rocznie).

Audyt księgowy, audyt podatkowy, doradztwo podatkowe, usługi doradcze Warszawa

Comments are closed.