Skip to content
Published 12 października 2015

Analiza możliwości zastosowania stawki 0% przy usłudze agencyjnej, gdzie dochodzi do importu towarów:

Zgodnie z art 83 ust. 1 pkt. 20 ustawy o VAT stawkę 0% można zastosować do usług związanych bezpośrednio z importem towarów, w przypadku, gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania, zgodnie z
art. 30b ust. 4 ustawy o VAT z wyjątkiem usług:

– w zakresie ubezpieczenia towarów,
– dotyczących importu towarów zwolnionych od podatku.

Można zastosować stawkę VAT 0% w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych wyżej – tj. włączone do podstawy opodatkowania.

Zgodnie z powołanym wyżej art 30b ust. 4 podstawa opodatkowania obejmuje koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia – o ile nie zostały włączone do wartości celnej – ponoszone do
pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, jak również wynikające z transportu do innego miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu.

Wniosek: z powyższego wynika, że tam gdzie Spółka świadczy usługę bezpośrednio związaną z importem towarów, a wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania, może przy fakturze sprzedaży zastosować stawkę VAT 0%. Na udokumentowanie tego faktu Spółka powinna mieć dokumentację potwierdzającą, że wartość tych usług do podstawy opodatkowania została włączona – wtedy ma możliwość zastosowania stawki 0%.

Omówione wyżej podejście potwierdza sprawa:

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie

IPPP3/443-1130/14-2/JŻ

Audyt Warszawa

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *